Stjørdal: Årsmøte

13. feb 2018 19:00– 21:00
Sted: Yrkesvegen 5B, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge
Kategori: Lokale arrangementer

Brystkreftforeningen Stjørdal avholder årsmøte 13. februar 2018.

Saker til behandling skal være styret i hende innen 14 dager før møtet. 

Spørsmål? Kontakt styret i Brystkreftforeningen Stjørdal.