images/nyheter/Eingress.jpg

ExtraStiftelsen: Ny søkerunde åpnet

Nylig åpnet en ny søknadsrunde for støtte fra ExtraStiftelsen. Denne gangen kan det søke som støtte til helseprosjekter. Søknadsfrist er 15. september.

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Retningslinjene gir mye informasjon om hva du kan søke midler til. ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter finner du her.

Ønsker du å søke midler fra ExtraStiftelsen med Brystkreftforeningen som søkerorganisasjon? Kontakt oss på epost post(at)brystkreftforeningen.no eller telefon 02066 (21 49 24 79).